Popis projektu

VÝCHOZÍ SITUACE A SMYSL PROJEKTU


Zvuková kniha/ Audiokniha


Dle výroční zprávy Národní knihovny, ze dne 7. 5. 2017, vyšlo v Česku v loňském roce 17 815 tištěných knižních titulů, z toho 5559 tvořila beletrie. Pro srovnání Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana (dále jen KTN) obsahuje přibližně 6 500 titulů. Tento fond je přitom tvořen a doplňován od roku 1962! MLUVÍCÍ KNIHA z.s. je, vedle vlastní výroby KTN, jediným neziskovým a současně profesionálním výrobcem audioknih pro zrakově handicapované. Zvukové knihy z naší produkce si díky žánrové rozmanitosti, profesionální interpretaci a technickému zpracování udržují u klientů KTN trvalou oblibu. Zaměřujeme se především na světovou a českou beletrii, sledujeme nové autory a načítáme samozřejmě i knihy pro děti. Hotové audioknihy předáváme na základě Darovacích smluv KTN, jejímž prostřednictvím, si je může ZDARMA vypůjčit až 300 000 zrakově handicapovaných klientů v rámci celé ČR.

Tištěná kniha jako taková je i v době rozvoje internetu a audiovizuálních technologií jedinečným médiem. Pro lidi se zrakovým postižením je pak zvuková kniha, vzhledem ke ztíženému přístupu k jiným formám umění a informacím obecně, médiem doslova nenahraditelným.

Zvuková kniha přináší zrakově postiženým integraci především v těchto oblastech:

kulturní přehled

sociální úroveň

vzdělání a všeobecný rozhled


V neposlední řadě zvuková kniha zprostředkovává zrakově postiženým informace o prostředích, místech a věcech, které kvůli handicapu poznat nemohou.

POPIS REALIZACE VÝROBY AUDIOKNIH


K výrobě zvukových knih je zapotřebí následujících služeb:


Interpret

Pro interpretaci knih vybíráme profesionální herce nebo dabéry, jejichž schopnosti jsou zárukou kvalitního výsledku. S tím souvisí také fakt, že si herci mohou z našeho edičního plánu vybírat tituly, které vyhovují jejich naturelu.

Zvukový mistr

O pořizování nahrávek a kvalitu se stará zakladatel Spolku a mistr zvuku Pavel Musil, který má v tomto oboru dlouholetou praxi. Vzhledem k tomu, že sám je od dětství nevidomý, je současně objektivním supervizorem celého projektu.

Textový a jazykový dohled

Funkce spočívá ve sledování textu – je třeba hlídat přesnou interpretaci textu a správnou výslovnost cizojazyčných výrazů. Společně se zvukařem se pak podílí na režijní a dramaturgické podobě audioknihy.

Mastering

Závěrečná činnost při výrobě audioknih spočívá v přepisu záznamu z pevného disku na disk CD nebo jiných současných formátů a dohledu na dynamiku jednotlivých stop. Dále musí školený zvukař upravit CD verzi do formátu MP3 a vše opatřit technickými údaji.

Nahrávací studio

Důležité je pracovat ve standardních prostorách, pokud jde o velikost a akustiku studia. Z hlediska technického vybavení je nutné pracovat s technickými přístroji, které umožňují pracovat nevidomému zvukaři. Do budoucna, podle objemu získaných financí, by bylo možné najímat na některé úkony druhého nevidomého zvukaře.

Administrativní práce

Jde o základní činnost, bez níž se žádná organizace neobejde. V případě Mluvící kniha z.s. je třeba administrativně zajistit například vypracovávání žádostí a vyúčtování grantů, komunikaci s knihovnou KTN a dalšími úřady, vyřizování veškeré korespondence apod.

FINANCOVÁNÍ


Mluvící kniha z.s je společností neziskovou, nevlastnící žádný majetek. Prostředky získáváme především z grantů Ministerstva kultury ČR a Magistrátu hl.m. Prahy. Tato částka ročně pokryje polovinu nákladů rozpočtu v rámci kalendářního roku. V posledních letech se na financování podílejí sami členové Výkonného výboru Mluvící kniha z.s.

Všichni zúčastnění s námi spolupracují na základě dohody o konkrétní práci. Honoráře jsou, ve srovnání s prací komerční, značně poníženy. Například interpreti nemají nárok na budoucí provize.

Loading...